Endüstriyel Tekstil

“Endüstriyel tekstil” terimi bir süre önce teknik tekstil ürünlerinin tamamı için kullanılıyordu. Belirli bir işlev gören ve performans artırıcı tekstil ürünlerinin sağlık, spor, tarım gibi sektörlerde de yaygın bir şekilde kullanılmasına başlanmasıyla endüstriyel tekstil ürünleri, zaman içerisinde teknik tekstil ürünlerinin bir alt dalı olarak görülmeye başlanmıştır. Endüstriyel tekstil ürünleri doğrudan endüstriyel işlemlerde kullanılan filtreler, taşıma bantları ve aşındırma bantları, baskılı devre plaketleri, temizlik bezleri, contalar ve sızdırmazlık elemanları ve diğer endüstriyel ekipmanlar gibi endüstriyel ürünlerin içine dahil edilen tekstil ürünlerini kapsamaktadır.

Tekstilden mamul filtreler, ürünlerin günlük hayattaki genel kullanıma yönelik olarak arıtılmasına yardımcı olmanın yanı sıra, hem endüstriyel, hem de evsel kirleticilerin saflaştırılmasında kullanılmakta ve bu şekilde daha temiz bir çevre için katkı sağlamaktadırlar.

Filtrasyon kısaca bir maddenin diğerinden ayrılması olarak tanımlanabilir. Filtrasyonun temel amacı filtre edilen maddenin saflığını artırmaktır. Filtrasyon kumaşlar vakumlu temizleyiciler, enerji santralleri, petro-kimyasal fabrikalar, atık su kanalları, kimyasal ve kozmetik sektörlerinde ve yaygın olarak sigara filtrelerinde kullanılırlar. Filtrasyon kumaşlarının toz tutma kapasiteleri kumaş tipine bağlı olarak %25 ile %99,9 arasında değişir. Tıkanma süresi de filtrasyon için önemli bir parametredir.